Kunstroute Esther Loffeld

In januari 2020 moesten we afscheid nemen van ons selectie comité en poorten comité lid Esther Loffeld. Sinds ze in Reijmerstok was komen wonen heeft ze als kunstenares deelgenomen aan Kunstexpositie De Poorten van Reijmerstok. In 2016 mochten we haar welkom heten in ons comite. Vol enthousiasme en altijd voor meer dan 100% zette ze zich in voor een mooie samenstelling van onze expositie. Daarnaast was ze altijd bereid overal mee te helpen en bracht ze steeds weer nieuwe ideeën mee naar onze vergaderingen. We missen haar nog steeds. De laatste door haar samengestelde expositie zou plaatsvinden op 1 juni 2020. De week voor haar overlijden had ze de laatste hand hieraan gelegd. Door corona heeft deze editie niet plaats kunnen vinden. Met trots kunnen we wel zeggen dat de nieuw geplande expositie op 6 juni 2022 op veel punten de expositie zal zijn zoals zij hem nog mee had ingevuld.

In de laatste weken gaf Esther aan dat ze graag iets blijvends aan het dorp Reijmerstok en haar bewoners wilde nalaten. Dit in het teken van haar geliefde expositie De Poorten van Reijmerstok. Ze stelde hiervoor een bedrag beschikbaar die wij als poorten comite ter nagedachtenis aan haar kunnen gebruiken. Het idee en de uitwerking hiervan begint vormt te krijgen en we zullen u binnenkort meer informatie geven over de Esther Loffeld Kunstroute!

We hebben het buurtfonds van de Postcode Loterij bereid gevonden om het initiatief nog meer body te geven door een financiële steun!

Mede mogelijk gemaakt door:

Deze website is een gift van Wayform 2023

Back to top
EnglishGerman