Kunstproject

Waarom het Kunstproject De Poorten van Reijmerstok?

Bevorderen sociale cohesie van Reijmerstok: door samenwerken aan een gemeenschappelijk doel samenhang heropbouwen én verstevigen voor de lange termijn. Aanpakken van uitdagingen in sociaal-maatschappelijk domein middels een participatief, vernieuwend én terugkerend kunstproject: community arts.

Op 6 juni 2022 vindt de 11e editie plaats van De Poorten van Reijmerstok, de tweejaarlijkse internationale kunstexpositie in Reijmerstok. Door corona kon het event niet plaatsvinden in 2020 en 2021. Dit had zowel negatieve sociale, als financiële gevolgen. De grootste sociale activiteit viel weg waar honderden inwoners, kunstenaars en vrijwilligers maanden naar toe leven en aan samenwerken. Inkomsten vielen weg waardoor het verenigingsleven van Reijmerstok en omgeving flinke financiële aderlatingen heeft ondervonden.

Met een bijzonder en vernieuwend kunstproject, in de vorm van een actieve en creatieve cultuurparticipatie (community arts), worden inwoners en vrijwilligers van Reijmerstok onder begeleiding van professioneel kunstenaar Jonathan Wanders intensief betrokken bij het creatieve proces van het ontwikkelen, ontwerpen en vervaardigen van een tijdelijk én permanent kunstwerk in de openbare ruimte. Een kunstproject als zichtbare en tastbare, sociale verbinding.

Wij gaan de uitdagingen in het sociaal en maatschappelijk domein van het dorp Reijmerstok en het event de Poorten van Reijmerstok aanpakken door te verbinden middels participatie, vandaar het initiatief van het kunstproject. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan iets bijzonders en blijvends voor de gemeenschap en regio. Op deze wijze wordt er een positieve bijdrage geleverd aan zowel de onderlinge betrokkenheid van bewoners, als de leefbaarheid van de openbare ruimte en Reijmerstok zelf.

Project

Doelstelling
Bevorderen sociale cohesie van Reijmerstok: door samenwerken aan een gemeenschappelijk doel samenhang heropbouwen én verstevigen voor de lange termijn. Aanpakken van uitdagingen in sociaal-maatschappelijk domein middels een participatief, vernieuwend én terugkerend kunstproject: community arts.

Beginsituatie
Vanaf medio januari 2022 begeleidt en werkt professioneel kunstenaar Jonathan Wanders samen met minimaal 25 vrijwilligers en inwoners van Reijmerstok (participanten) om een hoogwaardig kunstproject te realiseren. Zij nemen (opgedeeld in werkgroepen) deel aan 10 brainstorm-, ontwerp- en maaksessies, waarbij er samen wordt gewerkt aan het ontwikkelen, ontwerpen en vervaardigen van een tijdelijk én permanent kunstwerk in de openbare ruimte van Reijmerstok. De participanten worden bij het gehele proces betrokken, evenals de organisaties van Poorten van Reijmerstok, Kernoverleg Reijmerstok en Gemeente Gulpen-Wittem.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Bevordering sociale cohesie van Reijmerstok en verbeteringen sociaal-maatschappelijk domein rekening houdend met de volgende uitdagingen: + Vergrijzing en afname motivatie van vrijwilligers. + Verenigingen krimpen en zien leden afhaken, door vergrijzing en de coronacrisis. + Nieuwe inwoners hebben vooralsnog minder binding met het dorp en haar activiteiten. Hoe bereiken we deze mensen en hoe betrekken we hen? + Vergrijzing van de ‘poorthouders’ (de eigenaren van de locaties waar de kunstexposities plaatsvinden). + Oudere vrijwilligers willen we ontlasten. + Jeugd/jongeren willen we meer betrekken bij activiteiten. Zij zijn immers de vrijwilligers en bezoekers van de toekomst. Welke ideeën hebben ze? Hoe kunnen we van hun kennis en kunde gebruikmaken? Wat vinden zij belangrijk? Wat motiveert hen? + Evenementen moeten aan steeds meer regels voldoen die het enthousiasme doen afnemen. + De sluiting van de basisschool in augustus 2017. + De (enige) dorpswinkel heeft geen opvolging en de eigenaren zijn op leeftijd. + Jongeren / starters trekken het dorp uit. Hoe pakken we ontgroening aan? + Het aantal activiteiten in het dorp en omgeving neem af en er is weinig vernieuwing. + Hoe kan de gemeenschap levendig en aantrekkelijk blijven? + Wat heeft de coronacrisis ons geleerd?

Onderdeel van een groter geheel
Ja, het participatief én vernieuwend kunstproject (community arts) is onderdeel van het tweejaarlijks kunstevent Poorten van Reijmerstok, maar staat ook op zichzelf. Het kunstproject zien wij als een pilot voor een tweejaarlijks, terugkerend structureel project waarbij tijdens diverse kennis,- idee- en ontwerpsessies telkens de uitdagingen centraal staan en ontmoetingen worden gefaciliteerd. Een win-winsituatie. Daarnaast wordt dit project door gemeente Gulpen-Wittem gezien als een voorbeeldproject voor de regio wat ze graag ondersteunen en aan meewerken. Wij delen onze opgedane kennis en ervaring graag met andere organisaties en/of gemeenschappen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van Reijmerstok in het algemeen, maar de participanten in het bijzonder. Aangezien de doelstelling van het project is het bevorderen van de sociale cohesie van Reijmerstok: door samenwerken aan een gemeenschappelijk doel willen we samenhang heropbouwen én verstevigen voor de lange termijn. En aanpakken van uitdagingen in sociaal-maatschappelijk domein middels een participatief én vernieuwend kunstproject: community arts. Daarnaast kan men genieten van zowel een tijdelijk als een permanent kunstwerk.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Alle werkzaamheden en onderdelen vinden plaats van januari t/m september 2022. De voorbereidingen zoals ontwikkelen projectplan, overleggen met betrokken organisaties en financiële aanvragen hebben plaatsgevonden van mei t/m november 2021. Het werven van participanten vindt plaats van oktober t/m december 2021. Werkzaamheden 2022: + Voorbereiden en plaatsvinden van ca. 10 brainstorm-, ontwerp- en maaksessies incl. kennismaking + Het ontwikkelen en presenteren van eindverslag nav sessies en als basis voor tijdelijk en permanent kunstwerk + Het ontwikkelen, uitwerken en presenteren van concepten en ontwerpen tijdelijk en permanent kunstwerk + Het vervaardigen en realiseren van het tijdelijk en permanent kunstwerk + Het presenteren (in tekst en beeld) van proces en ontwerpen op 6 juni 2022 tijdens kunstevent + Het communiceren van het gehele proces op geplande momenten richting (social) media

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het voorbereiden en begeleiden van de brainstorm-, ontwerp- en maaksessies gebeurt door professioneel kunstenaar Jonathan Wanders, evenals het opstellen van de verslagen en voorstellen voor en presenteren van de kunstwerken i.s.m. de participanten. Hij heeft de artistieke leiding en neemt in overleg met de organisatie inhoudelijke en/of artistieke eindbeslissingen. Tijdens het vervaardigen en realiseren van het tijdelijk en permanent kunstwerk zal er wellicht ook beroep worden gedaan op een bedrijf mbt engeneering/constructie, maar dan wel uit Reijmerstok.

Vragen neem via het contactformulier contact met ons op!

Het kunstproject wordt mogelijk gemaakt door:

Deze website is een gift van Wayform 2022

Back to top
EnglishGerman